Gratis skogsöversikt

Med årets utgåva av SkogsägareFörteckningen får du också en mängd nyttig och intressant statistik över både regionen och kommunerna.

För att du konkret skall kunna uppleva den stora nyttan har vi skapat en gratis sammanställning som mailas till dig. Här får du ett smakprov på vilka uppgifter du får per kommun, med statistik och fastighetsägaruppgifter.
Alla uppgifter i själva mailet är verklig data från den kommun du valt att se.

Bifogat till mailet får du även två PDF-er som visar generellt hur uppgifterna i SkogsägareFörteckningen presenteras. (Uppgifterna i de bifogade PDF-erna är generella exempel, och alltså inte från aktuell kommun.)

Du väljer fritt vilken kommun du vill se exempel från och du har inte gjort några som helst andra åtaganden genom att beställa mailet med uppgifter kring vald kommun.

Kommun:
Din epostadress:Laddar...