Ansvarig utgivare/utgivningsbevis

Utgivningsbevis för databasen www.skogsagare.se finns registrerat hos Post- och Telestyrelsen. Det innebär att databasen har samma grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som bl.a. tidningar.

Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.

Grundlagsskyddet innebär ett skydd mot sådana ingripanden från stat och myndigheter som hämmar yttrandefriheten. Bl. a. är det förbjudet för myndigheter att censurera innehållet.

Grundlagsskyddet innebär också att det straffrättsliga ansvaret för vad som publiceras bärs av en enda person, den ansvariga utgivaren.

Läs mer om utgivningsbevis: http://www.rtvv.se/se/Internet/utgivningsbevis/

SkogsägareFörteckningen omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TF).

Ansvarig utgivare är Carl-Johan Mossberg, VD, BisCom Sweden Aktiebolag.


Laddar...