Om SkogsägareFörteckningen

Skogbruket är en stor och betydelsefull näringsverksamhet i Sverige, men har hittills saknat en bra och lättläst ägaröversikt. Nu har du äntligen möjlighet att få fram alla nedanstående fakta!

• SkogsägarRegistret är övergripande översikt över alla ägare till mer än 222 800 fastigheter med skogsmark.

• Här får du fram uppgifter om regionens/länets skogsfastigheter. Du ser även ekonomiska data såsom skogsbruksvärden och totala taxeringsvärden.

• Förutom taxeringsvärden på fastigheten presenteras också utbetalt EU-stöd.

• För att förenkla för dig som läsare har vi sorterat uppgifterna på ägarens postadress, detta gör att det blir enkelt att finna uppgifter kring alla ägare inom ett geografiskt område t.ex postort. Du ser också om ägaren bor på orten eller är s.k. utbo.

• Det är enkelt att se hur mycket mark som finns inom ett område, hur många fastigheter, hur mycket av viss typ av mark samt dessutom hur mycket EU-stöd som betalats ut i det aktuella området och vilka som ev. mottagit stödet.

• Till varje län och kommun har vi gjort en omfattande statistisk sammanfattning. Dessa uppgifter har till syfte att snabbt ge en övergripande bild av en mängd uppgifter gällande skogsfastigheter och deras ägare inom länet/kommunen. Dessa sammanställningar är en ypperlig möjlighet att kunna göra jämförelser mellan kommuner och län.
Läs mer om statistiken på nästa sida.


Laddar...