Nyttig och intressant statistik!

Med din utgåva av SkogsägareFörteckningen får du också en mängd nyttig och intressant statistik över både regionen och kommunerna. Här följer några exempel.

 • Vilka äger egentligen skogsmarken i din kommun
 • Vem äger flest skogfastigheter i din kommun
 • Vilken skogsfastighet är störst
 • Vem äger egentligen mest skogsmark i din kommun
 • Vilka äger även skogsmark i andra kommuner
 • Hur mycket mark ägs av personer boende utanför kommunen
 • Hur mycket EU-stöd delades ut i din kommun
 • Vilka fick EU-stöd i din kommun
 • Hur mycket mark ägs av personer boende utanför kommunen
 • Vilken skogsfastighet har högst taxeringsvärde
 • Se ålder på respektive ägare

Innehåller äver jämförbar statistik för regionen och mellan kommunerna

 • Totalarealer av olika slag
 • Totala taxeringsvärden
 • Antal fastigheter
 • Antal ägare
 • Genomsnittlig storlek på en fastighet
 • Totalt antal invånare
 • Totalt utbetalt EU-stöd
 • Hur många fastigheter har bytt ägare under året

Intressanta kommunuppgifter

För varje kommun har vi sammanställt intressanta uppgifter, bland annat:

 • De 10 största ägarna i kommunen
 • De 10 största fastigheterna
 • De 10 största köpebeloppen
 • De 10 största totalarealerna
 • De 10 största skogsarealerna

Laddar...